Träbearbetning

För att tillverka en del till en möbel kan det behövas upp till fyrtio olika maskiner. Maskinerna är ungefär de samma oavsett var i världen företaget har sina produktionslinjer. Vårt uppdrag var att ta fram ett övergripande designkoncept för deras Line Controllers, systemen som används för att styra och övervaka tillverkningen. Utmaningen låg i att skapa en snabb överblick av statusen på en hel produktionslinje och samtidigt se viss info om de enskilda maskinerna i linjen. Därtill måste gränssnittet kännas intuitivt för personalen i alla länder.

Att avbilda maskinerna realistiskt eller stiliserat gav inte den intuitiva känslan vi ville uppnå, likaså finns det en risk att designen kan bli inaktuell om man byter ut en given maskin. Istället avbildades maskinerier för slipning, putsning, laminering, limtorkning, paketering etc. med stiliserade ikoner vilka kan användas även om en maskin byts ut.

Färgvalen med diskreta toner på allt utom signalfärgerna för status på maskinerna gav också känslan av strukturerad överblick där prioriterad information stod i fokus och var lätt att ta in snabbt.