Tidningsbärarna

Utmaning
Under senare år har antalet prenumeranter av dagstidningar minskat påtagligt. Tidningsbärarna KB, en samarbetsorganisaton som betjänade ett flertal tidningar i södra och mellersta Sverige, behövde därför utveckla nya tjänster. Exempelvis att erbjuda morgontidig utdelning av paket och brev samt schemalagd utdelning av samhällsinformation och kommersiella trycksaker. Organisationen hade en begränsad nivå av digitalisering och likaså generll datamognad hos personalen. Papper, penna och individuella kunskaper skulle inte längre räcka till för planering. Omställningen kändes dramatisk och lite skrämmande för många av medarbetarna.

Lösning
För den tekniska delen av lösningen valdes ganska standardiserade utvecklingsverktyg. Back-end i .Net som implementerad i Microsoft Azures molnserver. Rollstyrda användargränssnitt, utvecklade för webb med hjälp av bland annat Angular JS. Utmaningen i uppdraget var främst att skapa ett användarvänligt flöde i alla steg från försäljning på central nivå till planering av distribution på lokal nivå. Våra UX-designers och interaktionsexperter fick samarbeta nära personalen för att skapa ett flöde alla förstod och uppfattade som enkelt men flexibelt i handhavandet.

Effekt
Eftersom personalen var delaktig i att designa lösningen och fick testa av de funktioner som utvecklades löpande, underlättades hela förändringsarbetet. Att designinsatserna fick en accept av slutanvändarna i ett tidigt skede innebar också väldigt träffsäkra estimat för den efterkommande utvecklingen.