Vad vi gör

Vårt fokus ligger inom fyra expertisområden

HMI

HMI är en förkortning av Human Machine Interface och ett vedertaget begrepp inom industri och automation för den yta där människa och maskin möts och kan kommunicera med varandra.

Oavsett om ytan har till uppgift att kommunicera med en maskin, hämta viktig data inför ett beslut eller underlätta kontakten med dina kunder och kollegor så lägger vi alltid fokus på människan när vi utformar ett HMI.

Ett HMI från Cenito är genomtänkt; logiskt, snabbnavigerat, säkert och inte minst attraktivt. Både för en ökad användarupplevelse och som en ren konkurrensfördel.

Connectivity

Connectivity. Internet of Things. Cloudlösning. För oss på Cenito är detta dagens mest populära ord för en urgammal strävan. Att effektivt, säkert och precist samla och tolka olika data för att kunna föra vidare rätt instruktioner och information på det sätt mottagare har lättast att förstå.

Vi kan leverera helhetslösningar baserade på den bästa tekniken i alla led. Från att en givare sänder en temperatur från kylcontainer till att koncernledningen i realtid ser en grafisk helhetsbild för kvalitetsfaktor och kostnad per transportsätt. Som ett exempel.

I vårt motto ”from device precision to enterprise decision” kommer ändå alltid relevans, nytta och behoven av framtida skalbarhet främst i vår utformning av lösning för era behov.

Webbapplikationer

Vi tar fram designen på allt från enskilda ikoner till kompletta mjukvaru-applikationer. Vi formger för webben, appar och 3D-miljöer samt alla miljöer som behöver en genomtänkt design och användarupplevelse. Vi utvecklar med rätt teknik för just din lösnings behov av säkerhet, prestanda och skalbarhet.

Mobila appar

För att er app ska nå så många människor som möjligt krävs det att den är tillgänglig på alla plattformar. Vi har erfarenhet av att utveckla appar för både Windows Phone, iOS och Android. Var för sig, som Cross Plattform eller som web-app.