SpectraCure

Utmaning
SpectraCure utvecklar en metod för fotodynamisk tumörbehandling. En laserstråle med noggrant kontrollerad våglängd, effekt och pulstid, aktiverar en fotoreaktiv substans som tillförts tumörområdet varpå substansen dödar cellerna i tumören. Via en finkalibrig optisk fiber som förs in i kroppen, kan den styras väldigt exakt till invärtes tumörer, exempelvis i prostata.

SpectraCures lösning består av såväl hårdvara och mjukvara. Om lösningen godkänns i pågående kliniska tester räknar kunden med en global volymförsäljning av sina system. Kunden hade behov av ett attraktivt och intuitivt gränssnitt, en teknisk uppgradering av programkod och ett antal nya funktioner.

Lösning
Vi tog fram ett nytt förslag för nya gränssnittsdesign och användarupplevelse vilket implementerades med hjälp av Windows Presentation Foundation (WPF). Gränssnittet fick också ett nytt kommunikationslager som integrerades mot systemets befintliga lösningar för beräkningar och styrning. Vi utvecklade detta i C#.
Effekt
Det nya gränssnittet är en modern mjukvara utvecklad för att vara intuitiv att använda för behandlande personal. Koden för beräkningar och styrning i den nya tekniska lösningen behölls intakt vilket innebär att de kliniska tester som redan genomförts därför inte behövs göras om till följd av ändringarna.