Parkplanner

Utmaning
Lappset är ett internationellt företag baserat i Finland som säljer utomhusmöbler och utrustning. En produktlinje som de erbjuder är parkmöbler där de vänder sig både till allt från mindre fastighets- och markägare till stora kommuner. Lappset vände sig till Cenito med en önskan om att kunna ge sina kunder ett verktyg som på ett enkelt sätt skulle kunna visa hur en utomhusmiljö skulle se ut med deras produkter.

Lösning
Cenito ville skapa ett verktyg som var så enkelt som möjligt att använda så att Lappset skulle kunna ge det till sina kunder utan någon närmare utbildning eller instruktioner. Idén var att kunna erbjuda verktyget som en del av Lappsets service under en införsäljning. Valet av lösning blev en iOS-applikation tillgänglig både för iPhone och iPad där kunden kan placera ut realistiska 3D-objekt i sin utomhusmiljö. Med hjälp av Unity 3D togs alla produkter fram som verklighetstrogna 3D-modeller och genom att använda den inbyggda kameran på en iPhone eller iPad så skapade vi en app där användaren kan få en exakt bild av miljön under planeringsstadiet.