KLAB

Utmaning
KLAB tillverkar bland annat stolar för kranoperatörer. Dessa stolar har många inställningsmöjligheter för att fungera optimalt och vara ergonomiska. Tidigare var det med hjälp av fysiska knappar som alla inställningar gjordes, vilket blev svåröverskådligt eftersom det finns så många positioner och alternativ för stolen.

Lösning
I samband med att KLAB ville gå över till ett touch-baserat system så hjälpte Cenito dem med interaktionen och designen av gränssnittet.

Effekt
Resultatet blev ett tydligt och användarvänligt system där vi använde oss av 3D-grafik för att tydliggöra stolens olika funktioner och inställningar.