Ecophon

Utmaning
Ecophon tillverkar akustiktak och väggabsorbenter som dämpar oönskat buller i byggnader. Deras fältsäljare förhandlar i regel sina priser till olika byggbolag utifrån volymerna i enskilda byggprojekt. Dessa projektavtal, internt kallade PM, är många. De stansas in i affärssystemet av administratörer för att innesäljarna ska kunna ge rätt priser för varje projekt. Säljarna hade inbördes olika rutiner för att skicka in sina PM, oftast i form av e-mail med fritext till en specifik administratör. PM-hanteringen upplevdes överlag som tungrodd och att det var vanligt att innesäljarna ringde säljarna för att dubbelkolla att informationen var aktuell och korrekt.

Lösning
I vår lösning för PM-hanteringen skapades en gemensam backend i .NET-miljö, med en säker importlösning mot CRM och affärssystem. Gränssnittet gjordes i en webblösning baserad på Angular. De enskilda säljarna fick ett gränsnitt där webbappen anpassades för att upplevas som om den var utvecklad specifikt för iPad. Administratörer, säljchefer och innesäljare fick samma webbapp men optimerad för PC. Roller och rättigheter styr sedan både vilka vyer användaren möter samt vilka fält man kan ändra eller bara läsa.

Effekt
Att säljarna nu fyller i informationen för PM uniformt, via fält som både är tvingande och har valideringsfunktioner, underlättar för administratörerna. De behöver inte längre ”jaga” säljarna om information som saknas eller är oklar. Innesäljarnas oro för att ge fel priser har helt försvunnit. Säljcheferna kan lätt överblicka och attestera alla nya PM eller ändringar i befintliga. Fältsäljarna noterar också att de inte längre skriver sina PM på kvällarna, flera timmar efter kundmötet. Nu upprättar de PM.et med kunden på plats utan att det känns omständigt. Summerat har säljorganisationen ökat sin effektivitet och eliminerat ett flertal dubbelarbeten och felkällor.