Connectitude IIoT Platform™

Utmaning
Kring år 2014 började industriell IoT bli riktigt hett i media och på mässor. Koppla upp maskiner och läsa ut data var något som vi själva gjort länge. Vad skulle nu komma för häftiga lösningar, när alla storföretag i branschen gick in helhjärtat med att utveckla sina egna plattformar? Efter att ha testat lite olika plattformar såg vi att nästan alla hade brister för att kunna bli universella lösningar.
Det var bland annat:

  • Starkt beroende till givna hårdvaror och deras unika kommunikationsprotokoll
  • Begränsad mängd färdiga applikationer som ger industriföretag konkret affärsvärde
  • Möjligheten för kunderna att få anpassningar och skräddarsydd funktionalitet var låg
  • Komplex installation och konfigurering som kräver experter
  • Brist på lokala experter som kan hantera hela leveranskedjan
  • Hög sårbarhet om tillgången till bandbredd på Internet störs eller upphör
  • All data skickades obearbetad till molnet vilket ger kunderna höga rörliga kostnader
  • Svårt att integrera IIoT-plattformen med kundens övriga verksamhetssystem

Lösning
Centralt för lösningen var att skapa en smart mjukvara för lokal nivå, som ger möjlighet till filtrering och beräkningar av data innan den skickas till molntjänsterna. Det innebär också att systemet kan nyttjas helt lokalt när ibland Internet saknas, som exempelvis för fartyg och arbetsfordon. På lokal nivå görs även översättningen av kommunikationsprotokollen. En kund med många olika fabrikat på maskiner och givare kan på så sätt koppla alla sina signaler till en enda knutpunkt. Redan i ett basabonnemang av plattformen får kunderna ett flertal funktionsmoduler. Dessa är utformade som så kallade widgets som varje användare, eller en definierad yrkesroll, kan kombinera till det perfekta verktyget för deras arbetsuppgifter. För att plattformen ska vara lätt att integrera mot andra system och datakällor finns flera API.er som är optimerade för olika datatyper (rådata, beräknade värden, tidserier m.m) både för lokala mjukvaror och för molntjänsterna.

Effekt
Alfa-Laval blev plattformens första stora kund med uttalade behov av en lösning som även fungerade i tuffa marina miljöer med varierande tillgång till Internet. De var också kravställare för olika widgets och funktioner som ett stort antal yrkesroller i organisationen önskat sig. Kring slutet av 2016 hade plattformen så pass många allmänna funktioner med kommersiellt värde, att vi påbörjade en paketering av en mer generell lösning för en större kundkrets. Vi bildade då även Connectitude AB, ett systerbolag med mer uttalat produktfokus samtidigt som Cenito renodlades som leverantör av konsulttjänster. Idag har Connectitude IIoT Platform™ ett stort antal kunder i olika branscher med nyckelfärdiga vertikaler för maskinbyggare (OEM), tillverkande industri, sjöfart, entreprenad och transport, gruvindustri samt fastighetsbolag.

Läs mer på Connectitudes hemsida