Baxter

Utmaning
2013 inledde Cenito ett samarbete med Baxter (dåvarande Gambro) i ett projekt för att lansera deras nya dialysmaskin AK-98. Maskinen är den nya generationen av Gambros redan befintliga dialysmaskin AK-96 som är i bruk på sjukhus och hemma hos patienter världen över. Den största anledningen till att man ville göra en uppdatering var för att förbättra användarvänligheten för maskinen genom att introducera ett touch screen-baserat gränssnitt. Baxter vände sig till Cenito för vår erfarenhet inom utveckling och design för just användarvänliga gränssnitt.

Lösning
Tillsammans med Baxters team tog vi oss tid att noggrant granska det gamla systemet tillsammans med användarna för att kunna skapa ett nytt och bättre sätt att interagera med dialysmaskinen. Cenito har under projektet varit involverad i alla aspekter av utvecklingen av AK-98 från själva kärnan upp till gränssnittsdesignen.
Ett mycket ambitiöst mål sattes i början av det här projektet. Det målet var att alla användare skulle kunna byta från den gamla till den nya maskinen utan att behöva någon utbildning.

Effekt
Efter lansering av den nya maskinen så har användarstudier genomförts på olika sjukhus runt om i världen tillsammans med patienter och sjuksköterskor. Vi är mycket glada att kunna säga att responsen har varit fantastisk och att det ursprungliga målet att alla användare skulle kunna byta till den nya maskinen utan någon utbildning har uppfyllts.