Å&R Carton

Utmaning
Vår kund tillverkar förpackningslösningar. Ett antal av maskinerna som används för detta behövde nya, och större, operatörspaneler. Vi fick uppdraget att skapa designen av det nya HMI.et och implementera den för Beckhoffs kraftfulla 21 tums paneler. Utmaningen låg i att designen skulle kännas mer modern och intuitiv för nya användare samtidigt som många i befintliga personalen ville se yttersta varsamma förändringar av deras arbetsredskap.

Lösning
Istället för att fylla de större panelerna med ännu mer information, skapade vi en ny och tydligare navigering. Den tidigare navigeringen upplevdes så komplex att det organiskt placerats mycket data och funktioner i de primära operatörsvyerna. En horisontell navigeringslist för huvudfunktionerna med respektive undermenyer som presenteras i en vertikal list. Beckhoffs TwinCat teknologi innebar också att designen gick att implementera som ett webbaserat användarggränsitt med Visual Studio som utvecklingsverktyg.

Effekt
Med den nya navigeringen upplevdes HMI.et lättare att förstå och överblicka. Likaså behövs det sällan mer än två klick för att nå menyn som operatören behöver. Det snabbare handhavandet gjorde att personalen uppskattade att förändringarna blev lite mer omfattande än bara en uppfräschning av den gamla designen. TwinCats stöd för versionshantering av filer har förenklat effektiv vidareutveckling av lösningen.