Alfa Laval

Utmaning
Vi var med och skapade designen till användargränssnittet för Alfa Lavals 2Touch system 2008. Efter 6 år så hade applikationen växt och systemet började bli spretigt. Flera olika färger och grafiska komponenter användes vilket användarna fann förvirrande. Det var dags för en uppfräschning av hela 2Touch systemet.

Lösning
Efter en genomgående omvärldsanalys där vi undersökte trender inom andra branscher uppdaterade vi all grafik i ett mer modernt snitt. Alfa Lavals grafiska profil låg till grund för val av färger och balansen på sidan. Ikoner och övrig grafik fick en mycket mer avskalad design där vi främst använde oss av en enda färg för att bättre följa nuvarande trender.

Effekt
Designen håller nu ihop 2Touch på ett mer naturligt sätt vilket skapar en trevligare användarupplevelse. Denna grafiska standard används nu på en stor variation av applikationer och för ett stort antal produkter.