Ring så berättar vi mer!

Phone: +46 40 685 50 00

Teknologi

Teknologi

Vad är Industri 4.0?

Definition

Industri 4.0 är ett vedertaget branschbegrepp inom industriell automation med en väl definierad standard som omfattar teknik och ramverk till stöd för  ’Den fjärde industriella revolutionen’.
Det är även namnet på den styrgrupp, bildad 2012, där tyska staten tillsammans med högskolor och företag driver frågor om utveckling och standardisering inom ämnet.
Vad innebär den fjärde […]