Det ser åter ut att kunna bli ett uppsving för mobilföretag i Malmö och övriga Skåneregionen. Efter lanseringen av smartphones fick regionen en nedåtkurva som av allt att döma nu verkar ha vänt kraftigt. Malmö huserar många företag med anknytning till mobilindustrin och appföretag hör till ett av de största branschområden som går att finna i Malmö med omnejd. Branschorganisationen Mobile Heights uttalar en prognos där 20 000 personer är anställda inom mobilindustrin i Skåne år 2019 och många tillfrågade delar deras uppfattning om Skåne och Malmö som tillväxtorter.

Sydsvenskan gjorde i början av 2014 en undersökning där 46 mobilföretag tillfrågades om utveckling för året. 33 av de tillfrågade företagen angav då att de har för avsikt att nyanställa under året. I vissa fall dubblera antalet i befintlig verksamhet.

Sveriges första app-utbildning

I Malmö finns Sveriges första app utbildning och sedan starten för omkring 4 år sedan har gensvaret varit positivt. Stora antal söker sig till aktuell utbildning och under tiden som gått har 100 % av eleverna fått jobb. Inom appvärlden är det vanligt att driva egna företag och ca hälften av de som går utbildningen i Malmö har valt att starta företag efter praktiktiden. Övriga har i regel anställts på företaget de varit hos.

Bred räckvidd

Det finns en stor efterfrågan vad gäller mobilapplikationsutvecklare både för iOS, Android och Windows phone. De många verktyg som finns att tillgå, som Xamarin, underlättar anpassning av appar till diverse plattformar och för att nå igenom bruset väljer allt fler att utveckla till samtliga enheter. De appar som i dagsläget utvecklas kräver mer av såväl hårdvara som backend än tidigare versioner. Tekniken går snabbt framåt och för att vara med i kapprustningen behövs stort engagemang.

Malmö har utmärkt sig inom mobilutveckling och företag från hela världen tar kontakt med app-utbildningar och företag i Malmö för att hitta personal. Som alltid är det viktigt att se till erfarenheten på företaget vilket man anlitar för apputveckling. Steget från .NET till applikationer för Windows phone är litet, och med nämnda redskap kan appar enkelt skrivas för samtliga plattformar.

En stor framgång är väntad för mobilutveckling i Malmö och tanken om Skåne som en tung region inom appar stämmer bra med trenden.

Läs mer om hur Cenito Software svarar på frågor varför du ska välja dem som ditt appföretag.